Curs Online
 Transport a la Demanda

Inici: 10 de Novembre de 2022

Els serveis tradicionals de transport públic van ser dissenyats específicament per a comunitats i ciutats amb una massa crítica de ciutadans que els poguessin utilitzar. Tanmateix, són certament ineficaços quan es tracta de satisfer la demanda de transport a les àrees periurbanes i rurals, zones on hi ha una àmplia dispersió geogràfica dels ciutadans. En aquestes zones, els ciutadans troben que l'oferta de transport és insuficient i no sol ajustar-se a les necessitats de mobilitat.

Una de les solucions més proposades a les necessitats d’aquestes àrees són els serveis de Transport a la Demanda (DRT-Demand Responsive Transport), que poden ser una alternativa de mobilitat més eficient i econòmica a les solucions actuals com el vehicle privat i transport públic tradicional.

El curs pretén abordar les oportunitats que els serveis de DRT ofereixen als planificadors de la mobilitat, centrant-se especialment en la comprensió dels aspectes més rellevants que cal tenir en compte a l'hora de la seva implantació.
Empty space, drag to resize

Curs organitzat per: 

Amb el suport de:
Preu del curs: 200€+IVA
Els participants del curs rebran un certificat a la seva finalització.

Inici: 10 de Novembre

3 sessions online - 5 mòduls
1 visita a un servei DRT
Documentació prèvia

Hores

METODOLOGIA DEL CURS

Aquest serà un curs obert on-line que combinarà el coneixement teòric  i literatura fets ad-hoc per a aquest curs, amb una sèrie de sessions amb la indústria i l'acadèmia:

1. Sessions introductòries al curs, que s'oferiran en format de vídeo als participants, incloent documents i informes rellevants (teòric) sobre els serveis de Transport a la Demanda.

2. Sessions online en directe, amb la participació d'experts rellevants del sector tant a nivell d'indústria, com de l'entorn acadèmic i de l'administració pública.

3. El curs finalitzarà amb un taller interactiu on els assistents aprendran a dissenyar un DRT i una visita a un servei DRT.

Aquesta metodologia està dissenyada per tal de poder oferir el màxim coneixement possible, tant a nivell teòric com pràctic i, que aquest pugui ser aplicable pels participants, 

OBJECTIUS DEL CURS

  • Oferir un visió general sobre les oportunitats que pot proporcionar el transport a la demanda.
  • Il·lustrar amb exemples concrets quan i on són més adequats els serveis de DRT identificant els aspectes rellevants que cal considerar: població (volum i perfil), distribució geogràfica, disponibilitat de transport públic, etc.
  • Proporcionar una visió global de les diferents opcions de serveis de transport a la demanda que es poden implementar: autobús, taxi, rutes fixes o flexibles, etc.
  • Presentar i explicar un full de ruta per a la implementació dels serveis de DRT.
  • Proporcionar els coneixements suficients per entendre quan implementar aquests serveis i, per tant, com els ciutadans de les zones periurbanes i rurals se'n veuran beneficiats.

PERFIL DEL PARTICIPANT

  • Regidors i tècnics de mobilitat de municipis
  • Directors de mobilitat de Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat
  • Professionals amb vinculació amb l’àrea de planificació de la mobilitat
  • Proveïdors de mobilitat i operadors de transport, que necessiten llançar un nou DRT o adaptar les seves operacions a les noves tecnologies.
  • Estudiants vinculats a la mobilitat


Per a un millor aprofitament del curs, se suggereix tenir una formació o experiència prèvia en mobilitat.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructurarà a través d’una metodologia online, combinant aspectes teòrics, casos pràctics, tallers i debats, facilitant un aprenentatge complet i innovador, enfocat a resoldre les principals necessitats dels participants en un curt període de temps.

El curs tindrà un total de 15 hores, incloent la documentació i vídeos facilitats en el primer mòdul, dividides en 5 mòduls, que es repartiran al llarg de 4 setmanes:

Certificat de participació

Una vegada completat el curs, cada participant rebrà un certificat signat pels organitzadors del curs que es podrà imprimir o afegir al perfil de LinkedIn.

Created with