20 d'Octubre – 1 de Desembre de 2021
Lloc: Pier01, Plaça de Pau Vila 1, Barcelona

Buscar a Google Maps   
En un entorn urbà a on les noves tecnologies i la pròpia transformació digital tenen un rol cada vegada més protagonista, resulta clau entendre-les per tal d’identificar els impactes que tenen, però també aprofundir en els reptes i les oportunitats que poden oferir en el sector de la mobilitat.

Aquest curs aprofundeix en aquests aspectes amb l’objectiu de dotar als participants de les capacitats necessàries per a incorporar aquestes eines en el seu dia a dia.
Els participants del curs rebran un certificat a la seva finalització.

Inici: 20 d'Octubre

2 sessions online
7 sessions presencials

Hores

PER QUÈ AQUEST CURS?

Actualment, les ciutats són uns pols dinàmics d’atracció amb diverses activitats de transport, serveis logístics i digitalització, operant contínuament, que estan experimentant uns canvis substancials en els darrers anys; la forma en la que viuen i es desplacen els ciutadans i el seu entorn es troben en canvi constant mitjançant, entre d’altres la introducció progressiva de tecnologies innovadores, així com canvis en els patrons de mobilitat i en les seves necessitats.

Per això, la mobilitat urbana actual requereix d’una planificació integral i intel·ligent que tingui en compte les demandes de les diferents tipologies d’usuaris i d’ una comprensió profunda de les noves tecnologies. Aquest ecosistema emergent del transport urbà comporta nous reptes i oportunitats, que cal abordar i aprofitar adequadament.
Write your awesome label here.
La formació – La Digitalització de la Mobilitat – està dissenyada per tal d’incidir en aquests aspectes de les noves tecnologies i de la transformació digital que tenen un impacte significatiu no només en la societat actual, sinó que també en les pròpies empreses i en el sector de la mobilitat. Més específicament, aquesta formació dotarà l’estudiant d’un coneixement exhaustiu sobre aspectes rellevants de la transformació digital a l’entorn urbà, també l’ajudarà a comprendre el comportament dels anomenats “smart users” per a satisfer la seva demanda de transport i entendre l’impacte d’aquests canvis en la mobilitat, proporcionant eines que ajudin l’estudiant a afrontar i resoldre els reptes futurs que les noves tecnologies aporten a la mobilitat urbana.

OBJECTIUS DEL CURS

  • Adquirir coneixements sòlids sobre tecnologies digitals i confiança per a incorporar-les en la planificació i operació de serveis de mobilitat.
  • Comprendre el potencial que ofereixen les tecnologies digitals per a canviar la forma en que es planifica i es gestiona la mobilitat.
  • Facilitar la interacció i cooperació amb els departaments de IT.
  • Comprendre com transformar l’organització i els procediments interns per a aprofitar adequadament el potencial que ofereix la digitalització.
  • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per a gestionar projectes que incorporin tecnologies digitals: avaluar les implicacions en termes de cost, recursos i calendari.

PERFIL DEL PARTICIPANT

Professionals de l’àrea de mobilitat (directors de projectes, de serveis, etc.), tant en entitats publiques com privades, amb una sòlida formació en planificació, operacions i gestió de la mobilitat, amb coneixements limitats sobre tecnologies digitals.

Els participants hauran de tenir formació prèvia, ja sigui a l’àrea tècnica (Enginyeria de Camins o similar) o a l’àrea empresarial (ADE o similar).
Write your awesome label here.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructurarà a través d’una metodologia blended (presencial i online), combinant aspectes teòrics, casos pràctics, workshops i debats, facilitant un aprenentatge complet i innovador, enfocat a resoldre les principals necessitats dels participants en un curt període de temps.

El curs tindrà un total de 38 hores, dividides en 9 sessions, que es repartiran al llarg de 7 setmanes:
  • 2 sessions online (2,5 hores/sessió)
  • 5 mòduls presencials (5 hores/mòdul)
  • 2 workshops

Speakers

Xavier Arrufat

Fundador i CEO d’AWAAIT Artificial Intelligence, S.L.

Dra. Marisa Catalán

Cap de la Línia d’Investigació en IoT, Fundació i2CAT

Jordi Contreras

Senior Researcher
Fundació i2CAT

Marc Cortés

Expert en Transformació Digital

Pedro Coutinho

Fundador i CEO a WATERDOG Lda

Carme Fàbregas

CTO a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

Cristina García

Directora de Desenvolupament de Chaxis

Borja Martín

Managing Director a la consultora We are Kale

Albert Muñoz

Director de Transformació Digital a IBM

Marcel Palou

Platform account executive a Salesforce

Jordi Rovira

Consultor Sènior a Telespazio Ibérica

Ana Senado

Galileo User Services Engineer, Telespazio working for Spaceopal

Certificat de participació