29 d'Octubre – 22 de Novembre de 2021
- Online -

En un entorn urbà a on les noves tecnologies i la pròpia transformació digital tenen un rol cada vegada més protagonista, resulta clau entendre-les per tal d’identificar els impactes que tenen, però també aprofundir en els reptes i les oportunitats que poden oferir en el sector de la mobilitat.

Aquest curs aprofundeix en aquests aspectes amb l’objectiu de dotar als participants de les capacitats necessàries per a incorporar aquestes eines en el seu dia a dia.
Els participants del curs rebran un certificat a la seva finalització.

Inici: 29 d'Octubre

2 sessions online

Hores

PER QUÈ AQUEST CURS?

Actualment, les ciutats són uns pols dinàmics d’atracció amb diverses activitats de transport, serveis logístics i digitalització, operant contínuament, que estan experimentant uns canvis substancials en els darrers anys; la forma en la que viuen i es desplacen els ciutadans i el seu entorn es troben en canvi constant mitjançant, entre d’altres la introducció progressiva de tecnologies innovadores, així com canvis en els patrons de mobilitat i en les seves necessitats.

Per això, la mobilitat urbana actual requereix d’una planificació integral i intel·ligent que tingui en compte les demandes de les diferents tipologies d’usuaris i d’ una comprensió profunda de les noves tecnologies. Aquest ecosistema emergent del transport urbà comporta nous reptes i oportunitats, que cal abordar i aprofitar adequadament.
Write your awesome label here.
La formació – La Digitalització de la Mobilitat – està dissenyada per tal d’incidir en aquests aspectes de les noves tecnologies i de la transformació digital que tenen un impacte significatiu no només en la societat actual, sinó que també en les pròpies empreses i en el sector de la mobilitat. Més específicament, aquesta formació dotarà l’estudiant d’un coneixement exhaustiu sobre aspectes rellevants de la transformació digital a l’entorn urbà, també l’ajudarà a comprendre el comportament dels anomenats “smart users” per a satisfer la seva demanda de transport i entendre l’impacte d’aquests canvis en la mobilitat, proporcionant eines que ajudin l’estudiant a afrontar i resoldre els reptes futurs que les noves tecnologies aporten a la mobilitat urbana.

OBJECTIUS DEL CURS

  • Adquirir coneixements sòlids sobre tecnologies digitals i confiança per a incorporar-les en la planificació i operació de serveis de mobilitat.
  • Comprendre el potencial que ofereixen les tecnologies digitals per a canviar la forma en que es planifica i es gestiona la mobilitat.
  • Facilitar la interacció i cooperació amb els departaments de IT.
  • Comprendre com transformar l’organització i els procediments interns per a aprofitar adequadament el potencial que ofereix la digitalització.
  • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per a gestionar projectes que incorporin tecnologies digitals: avaluar les implicacions en termes de cost, recursos i calendari.

PERFIL DEL PARTICIPANT

Professionals de l’àrea de mobilitat (directors de projectes, de serveis, etc.), tant en entitats publiques com privades, amb una sòlida formació en planificació, operacions i gestió de la mobilitat, amb coneixements limitats sobre tecnologies digitals.

Els participants hauran de tenir formació prèvia, ja sigui a l’àrea tècnica (Enginyeria de Camins o similar) o a l’àrea empresarial (ADE o similar).
Write your awesome label here.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructurarà a través d’una metodologia blended (presencial i online), combinant aspectes teòrics, casos pràctics, workshops i debats, facilitant un aprenentatge complet i innovador, enfocat a resoldre les principals necessitats dels participants en un curt període de temps.

La introducció al curs serà exclusivament online, amb un total de 5 hores, dividides en 2 sessions:

Speakers

Borja Martín

Managing Director a la consultora We are Kale

Cristina García

Directora de Desenvolupament de Chaxis

Certificat de participació

Created with