- 3a Edició! -

10 i 11 de Juliol 2023
Lloc: Pier01, Plaça de Pau Vila 1, Barcelona

Buscar a Google Maps   
En un entorn urbà a on les noves tecnologies i la pròpia transformació digital tenen un rol cada vegada més protagonista, resulta clau entendre-les per tal d’identificar els impactes que tenen, però també aprofundir en els reptes i les oportunitats que poden oferir en el sector de la mobilitat.

Aquest curs aprofundeix en aquests aspectes amb l’objectiu de dotar als participants de les capacitats necessàries per a incorporar aquestes eines en el seu dia a dia, a través d'un aprenentatge que combina activitats teòriques i tallers pràctics.
Amb el suport de:
Amb la col·laboració de:
Preu del curs: 225€+IVA
Els participants del curs rebran un certificat a la seva finalització.

Dilluns 10 de Juliol i Dimarts 11 de Juliol

2 sessions presencials

Hores

Testimonials | Feedback | Valoracions

Què ens han dit els participants de les anteriors edicions?

  • "Curs molt complet"
  • "Ponents amb grans coneixements i capacitats explicatives"
  • "Temes ben coordinats"
  • "...per treure'n molt de suc"

Satisfacció
escala 1-5

Grau de recomanació
escala 1-10

PER QUÈ AQUEST CURS?

Actualment, les ciutats són uns pols dinàmics d'atracció amb diverses activitats de transport, serveis logístics i digitalització, operant contínuament, que estan experimentant uns canvis substancials en els darrers anys; la forma en la que viuen i es desplacen els ciutadans i el seu entorn es troben en canvi constant mitjançant, entre d’altres la introducció progressiva de tecnologies innovadores, així com canvis en els patrons de mobilitat i en les seves necessitats.

Per això, la mobilitat urbana actual requereix d’una planificació integral i intel·ligent que tingui en compte les demandes de les diferents tipologies d’usuaris i d’una comprensió profunda de les noves tecnologies. Aquest ecosistema emergent del transport urbà comporta nous reptes i oportunitats, que cal abordar i aprofitar adequadament.

Write your awesome label here.
Aquesta formació, ja en una 3a edició, està dissenyada per tal d'incidir en aquests aspectes de les noves tecnologies i de la transformació digital que tenen un impacte significatiu en el sector de la mobilitat. Més específicament, aquesta formació dotarà l’estudiant d’un coneixement exhaustiu sobre aspectes rellevants de la transformació digital a l’entorn urbà i entendre l’impacte de determinades tecnologies en la mobilitat, proporcionant eines que ajudin l’estudiant a afrontar i resoldre els reptes futurs que les noves tecnologies aporten a la mobilitat urbana.

OBJECTIUS DEL CURS

  • Adquirir coneixements sòlids sobre tecnologies digitals i confiança per a incorporar-les en la planificació i operació de serveis de mobilitat.
  • Comprendre el potencial que ofereixen les tecnologies digitals per a canviar la forma en que es planifica i es gestiona la mobilitat.
  • Adquirir les habilitats i capacitats necessàries per a gestionar projectes que incorporin tecnologies digitals

PERFIL DEL PARTICIPANT

Professionals de l’àrea de mobilitat (directors de projectes, de serveis, etc.), tant en entitats publiques com privades, amb una sòlida formació en planificació, operacions i gestió de la mobilitat, amb coneixements limitats sobre tecnologies digitals.

Els participants hauran de tenir formació prèvia, ja sigui a l’àrea tècnica (Enginyeria de Camins o similar) o a l’àrea empresarial (ADE o similar).
Write your awesome label here.

ESTRUCTURA DEL CURS

El curs s’estructurarà a través d’una metodologia presencial, combinant aspectes teòrics, casos pràctics i workshops, facilitant un aprenentatge complet i innovador, enfocat a resoldre les principals necessitats dels participants en un curt període de temps.

El curs tindrà un total de 10 hores, dividides en 2 sessions, que es realitzaran en una mateixa setmana:

Alguns dels formadors...

Dra. Marisa Catalán

Cap de la Línia d’Investigació en IoT
Fundació i2CAT

Eduardo Quiñones

Team Leader and Senior Researcher,
Barcelona Supercomputing Center

Albert Muñoz

Director de Transformación Digital
IBM

Jordi Marías

R&D Network Engineer, Fundació i2CAT

Marcel Palou

Platform account executive a Salesforce

Certificat de participació

Created with